Storsegel

Sail Service tillverkar segel åt dig för nästan alla båttyper och seglingsområden! Vare sig det gäller inlandshav, kustnära segling, offshore, regatta- eller blåvattensegling – fråga oss om ditt individuella segel.

Den vanligaste formen av storsegel är det tvärsnittade (horisontellt skurna) av Dacronduk. Ett storsegel av Dacron i Cross Cut kännetecknas av hållbarhet, robusthet och enkel hantering. Våra segel är särskilt förstärkta, särskilt vid neuralgiska punkter som t.ex. leecher, reffknapparna eller segelhörnen. Vi kan tillverka ditt storsegel med korta lattor, delvis lattade eller helt lattade enligt dina önskemål. Ett fullt spänt storsegel har inte bara bättre prestanda, det är också betydligt mindre buller och flaxande när man sätter och hämtar seglet. Detta har också en positiv effekt på slitaget. Här hittar du detaljerad information om utrustningen av våra segel.

Professionell mjukvarustödd beräkning av ditt segel gör att vi kan planera ditt segel optimalt. Vid bearbetningen används endast material av mycket hög kvalitet från etablerade europeiska tygtillverkare.

Individuella segel tillverkade efter mått

Självklart planerar vi ditt segel individuellt utifrån dina behov och seglingskrav. I samband med detta tar vi hänsyn till ett optimalt val av tyg i förhållande till din segelyta, vilket bör garantera en särskilt lång livslängd för seglet.

Vi kan ge dig ett bindande erbjudande om du anger de detaljerade måtten på ditt segel samt dina utrustningsönskemål i vårt måttblad och skickar det till oss: